• Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995, με την πρωτοβουλία Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Η ανάγκη για ενδυνάμωση και ανάπτυξη των Ελληνορωσικών επαφών με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθιστά το Επιμελητήριο αξιόπιστο σύμβουλο για την επιχειρηματική κοινότητα των δύο χωρών. Περισσότερα

  Греко-Российская Торговая Палата основана в Афинах в 1995 году по инициативе греческих и российских предпринимателей и функционирует как независимая некоммерческая общественная организация. Необходимость укрепления и развития российско-греческих связей в сфере торговли и инвестиций придает Палате важную роль надежного партнера и консультанта для деловой общины обеих стран.
  Подробнее

 • 1

Supporters

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Είσοδος μελών